top of page

Právo na odstúpenie od zmluvy

právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo zrušiť objednávku do 7 pracovných dní pre zákazníkov z Rakúska a 14
pracovných dní pre zákazníkov zo zahraničia na odstúpenie po obdržaní tovaru.
1. Objednávka nadobudne platnosť len vtedy, ak nebude stornovaná do 7 pracovných dní pre zákazníkov z Rakúska alebo 14 pracovných dní pre zákazníkov z Nemecka po prevzatí tovaru. Lehota začína plynúť až prevzatím dodávky tovaru.
2. Včasné vrátenie tovaru nám v tejto lehote postačuje na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. V prípade odstúpenia sme povinní vrátiť už zaplatené platby za dodanie tovaru.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy ste povinný vrátiť prijatý tovar na vlastné náklady.
5. Zákazník je povinný uhradiť škodu v prípade, že tovar je znehodnotený, skazený alebo nie je možné tovar vrátiť a za tieto okolnosti, teda v prípade úmyselného alebo nedbanlivostného konania, zodpovedá zákazník.
6. Tovar musí byť vrátený nepoužitý a v novom stave spolu s originálom faktúry.
7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na hygienické potreby a predmety používané v intímnej oblasti, ako aj masti a oleje, ak už nie sú v pôvodnom obale.

bottom of page