top of page

Ochrana dát

Plnenie informačnej povinnosti o ochrane údajov pre webové stránky

Vyhlásenie o informačnej povinnosti

Ochrana vašich osobných údajov je pre mňa obzvlášť dôležitá. spracovávam  Vaše údaje sú preto založené výlučne na zákonných ustanoveniach (GDPR, TKG 2003). Informujem vás v týchto informáciách o ochrane údajov  O najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na mojej webovej stránke.

 

Kontakt s Tatyanou Blachnik

Ak použijete formulár na webe, sms, whatsapp, telefón  alebo ma kontaktujte e-mailom, údaje, ktoré poskytnete, budú použité na účely vybavenia požiadavky a v prípade doplňujúcich otázok  jeden  rok ušetrený so mnou. Dávam tieto údaje  nie bez vášho súhlasu.

Údaje, ktoré poskytnete, sú tiež pre  Plnenie zmluvy  alebo na implementáciu  potrebné predzmluvné opatrenia. Bez týchto údajov s vami nemôžem uzavrieť zmluvu.  Používam súbory cookie aj analytické nástroje.

 

Informácie o vašich právach

V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a námietku. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo boli akýmkoľvek spôsobom inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, kontaktujte ma alebo sa môžete sťažovať dozornému orgánu. V Rakúsku je to orgán na ochranu údajov.

Môžete ma kontaktovať pod nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

Tatyana Blachnik

Alter Platz 31 / Herrengasse 1

9020 Klagenfurt am Woerthersee ​​​​

+43 463 507026

office@botanicus-carithia.at

Stav: júl 2020  

 

Produkt spolupráce všetkých hospodárskych komôr.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Obchodnú komoru vo vašej spolkovej krajine:

Burgenland, Tel. č.: 05 90907, Korutánsko, Tel. č.: 05 90904, Dolné Rakúsko Tel. č.: (02742) 851-0,

Horné Rakúsko, Tel. č.: 05 90909, Salzburg, Tel. č.: (0662) 8888-0, Štajersko, Tel. č.: (0316) 601-0,

Tirolsko, Tel. č.: 05 90905-1111, Vorarlberg, Tel. č.: (05522) 305-0, Viedeň, Tel. č.: (01) 51450-1615,

Všimnite si! Tieto informácie nájdete aj na internete na adrese  https://wko.at . Pre všetky osobné označenia platí zvolená forma pre obe pohlavia!

bottom of page