top of page

odtlačok

Informačná povinnosť podľa §5 zákona o elektronickom obchode, §14 obchodného poriadku, §63 živnostenského poriadku a informačná povinnosť podľa §25 mediálneho zákona

Názov spoločnosti: Tatyana Blachnik | Názov spoločnosti: Hortus Botanicus  | Alter Platz 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Typ spoločnosti: fyzická osoba

Miesto súdu: Klagenfurt

office@botanicus-carinthia.at

Orgán podľa EKG: Magistrát mesta Klagenfurt

Platná legislatíva: obchodné predpisy

Právna forma: výlučné vlastníctvo

Informácie o WKO  UID: ATU75581167

profesijné právo:  obchodné predpisy  www.ris.bka.gv.at

Informačná povinnosť podľa EKG a mediálneho zákona

Vlastník média: Názov spoločnosti: Tatjana Blachnik | Názov spoločnosti: Hortus Botanicus  | Alter Platz 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Webdizajn: www.dieda.xyz

riešenie sporov
Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Našu e-mailovú adresu nájdete vyššie v tiráži.
Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa akéhokoľvek postupu riešenia sporov
zúčastniť sa spotrebiteľského arbitrážneho senátu.

Tatyana Blachnik  nezodpovedá za obsah externých webových stránok. Ilustrácie, informácie a podrobnosti na tejto webovej stránke nepredstavujú žiadny tichý prísľub alebo záruku akéhokoľvek druhu. Zmeny alebo vylepšenia sú kedykoľvek možné.

Ponuka je vo všeobecnosti zameraná na dospelých. Osoby mladšie ako 18 rokov by mi nemali prenášať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov.

 

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky  boli vytvorené s najväčšou možnou starostlivosťou. Zodpovedám za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu  avšak bez záruky. Ako poskytovateľ služieb som zodpovedný za svoj vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Nie som však povinný sledovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď je známa znalosť konkrétneho porušenia zákona. Hneď ako sa dozviem o akomkoľvek porušení zákona, urobím to  okamžite odstráňte tento obsah.

 

Táto webová stránka je hosťovaná na platforme Wix.com. Wix.com mi poskytuje online platformu, prostredníctvom ktorej mám na mysli  predávať služby svojim zákazníkom. Osobné informácie môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Wix.com, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Tieto údaje sú uložené na zabezpečených serveroch za firewallom.
 

Môžem vás kontaktovať, aby som vás informoval o vašom účte, odstraňoval problémy s vaším účtom, riešil spory, vyberal dlžné poplatky, vyjadril vaše názory prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov, posielal aktualizácie o mojom podnikaní alebo ak je potrebné vás kontaktovať ohľadom nášho používateľa zmluvu, platné vnútroštátne zákony a akúkoľvek dohodu, ktorú s vami mám,  presadiť. Na tieto účely vám môžem  e-mailom, telefonicky, SMS, Business WhatsApp alebo poštou.

Zodpovednosť za odkazy na webové stránky tretích strán

Moja ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky. Nemám žiadny vplyv na obsah týchto externých webových stránok. Preto nemôžem prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenie zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Hneď ako sa dozviem o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránim.

autorské práva

Vynakladám maximálne úsilie na to, aby som vždy dodržiaval autorské práva iných alebo aby som používal diela vytvorené vlastnými rukami a bez licencií. Obsah a diela na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam. Príspevky tretích strán sú takto označené. Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie mojej stránky nie sú povolené.

Ochrana dát

dal som  veľký význam pre ochranu vašich údajov. Aby sme vás mohli plne informovať o používaní osobných údajov, žiadam vás, aby ste vzali na vedomie nasledujúce informácie o ochrane údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré na to poskytnete  Odošlite webovú stránku elektronicky, napríklad meno, e-mailovú adresu, adresu  alebo iné osobné údaje použijem iba na uvedený účel, uchovávam ich v bezpečí a nepostúpim ich tretím stranám. Poskytovateľ automaticky zhromažďuje a ukladá na webovom serveri informácie, ako je použitý prehliadač, operačný systém, referenčná stránka, IP adresa, čas prístupu a pod. Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnym osobám bez kontroly iných zdrojov údajov a nevyhodnocujeme tieto údaje ďalej, pokiaľ nedôjde k nezákonnému používaniu mojej webovej stránky, sú k dispozícii.

Údaje formulára a komentáre

Ak návštevníci webovej stránky zanechajú komentáre alebo záznamy vo formulári, zadané údaje a ich IP adresy sa uložia. Deje sa tak pre istotu v prípade, že niekto napíše nezákonný obsah (urážky, ľavicová alebo pravicová extrémistická propaganda, nenávistné príspevky atď.). V tomto prípade ma zaujíma identita autora.

cookies

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umožňujú tejto webovej lokalite ukladať špecifické informácie súvisiace s používateľom v počítači návštevníka počas návštevy mojej webovej stránky. Súbory cookie mi pomáhajú určiť frekvenciu používania a počet používateľov mojej webovej stránky, ako aj to, aby boli moje ponuky pre vás pohodlné a efektívne. používam  na jednej strane súbory cookie relácie, ktoré sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte iba počas trvania vášho používania našej webovej stránky, a na druhej strane trvalé súbory cookie na zaznamenávanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane pristupujú na našu webovú stránku. Účelom používania týchto súborov cookie je, aby bolo možné ponúknuť optimálne navádzanie používateľov a rozpoznať návštevníkov a pri opakovanom použití bolo možné prezentovať čo najatraktívnejšiu webovú stránku a zaujímavý obsah. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Meno, IP adresa atď. sa neuložia. Individuálny profil vášho používateľského správania sa neuskutočňuje. Moje ponuky je možné využiť aj bez cookies. Ukladanie cookies môžete deaktivovať vo svojom prehliadači, obmedziť ho na určité webové stránky alebo nastaviť svoj webový prehliadač (Chrome, IE, Firefox,...) tak, aby vás upozornil hneď po odoslaní súboru cookie. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať z pevného disku počítača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade budete musieť počítať s obmedzeným zobrazením stránky a obmedzeným navádzaním používateľa.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics

Táto webová lokalita používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server odošle úplná IP adresa
Prenesené na Google v USA a skrátené tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; viem  Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google kliknutím na nasledujúci odkaz ( https:// tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de ) a nainštalujte dostupný doplnok prehliadača.

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete pod  https://www.google.com/analytics/terms/de.html  alebo pod  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk . Chceli by sme upozorniť, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“ s cieľom zabezpečiť anonymné zaznamenávanie adries IP (tzv. maskovanie IP).

Google Mapy

Táto webová stránka používa Google Maps na zobrazenie mapových informácií. Pri používaní Máp Google spoločnosť Google zhromažďuje, spracúva a používa aj údaje o používaní funkcií Máp návštevníkmi webovej stránky. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google  https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/  odstrániť. Tam môžete tiež zmeniť svoje nastavenia v centre ochrany údajov, aby ste mohli spravovať a chrániť svoje údaje.

 

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní  Facebook

Pluginy zo sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA sú integrované na mojej webovej stránke. Facebook pluginy spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidla „Páči sa mi to“ („Páči sa mi to“) na našej stránke. Prehľad pluginov pre Facebook nájdete tu:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .
Keď navštívite naše stránky, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook prostredníctvom pluginu. Facebook dostáva informácie o tom, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím profilom na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť vašu návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme upozorniť, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Facebook používa. Ďalšie informácie k tomu nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Facebooku na adrese  https://www.facebook.com/policy.php  Ak nechcete, aby Facebook priradil vašu návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu na Facebooku  odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní  podnikania Google

https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní  Twitter

Funkcie služby Twitter sú integrované na mojej webovej stránke. Tieto funkcie ponúka Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používaním Twitteru a funkcií tlačidiel Twitteru sa webové stránky, ktoré navštívite, prepoja s vaším účtom Twitter a oznámia sa ostatným používateľom. Tieto údaje sa prenášajú aj na Twitter. viem  poukazujem na to, že ja ako poskytovateľ webovej stránky neviem o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Twitter používa. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Twitter na adrese  https://twitter.com/privacy?lang=de .  Nastavenia ochrany údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastaveniach účtu pod  https://twitter.com/settings/account  zmeniť.

Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní služby YouTube

Funkcie služby YouTube sú implementované na mojej webovej stránke. Tieto funkcie ponúka spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Integrované videá umiestňujú súbory cookie do počítača používateľa pri návšteve webovej stránky. Každý, kto si deaktivoval nastavenie cookies pre reklamný program Google, nebude musieť pri prezeraní YouTube videí s takýmito cookies počítať. YouTube však ukladá aj neosobné informácie o používaní v iných súboroch cookie. Ak tomu chcete zabrániť, musíte ho zablokovať v prehliadači ​

Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní LinkedIn

Moja stránka využíva funkcie sociálnej siete LinkedIn. Poskytovateľom je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pri každom prístupe na jednu z našich webových stránok, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn je informovaný, že ste navštívili našu webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo LinkedIn a ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, LinkedIn dokáže priradiť vašu návštevu našej webovej lokality vám a vášmu používateľskému účtu. Chcel by som upozorniť, že ako poskytovateľ stránok nemám vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich LinkedIn využíva.  Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov LinkedIn na adrese:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie XING

Moja stránka využíva funkcie sociálnej siete XING. Poskytovateľom je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Zakaždým, keď sa vyvolá jedna z mojich stránok obsahujúcich funkcie XING, vytvorí sa spojenie so servermi XING. XING  môže byť informovaný, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Ak kliknete na XING  kliknite a vo svojom účte XING  Ak ste prihlásení, môže sa stať, že spoločnosť XING priradí vašu návštevu našej webovej stránky vám a vášmu používateľskému účtu. Chcel by som upozorniť, že ako poskytovateľ stránok nemám žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich spoločnosť XING používa.  mať.  Ďalšie informácie o ochrane údajov v XING nájdete v  Zásady ochrany osobných údajov nižšie  https://www.xing.com/privacy .

Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní Instagramu

Funkcie služby Instagram sú integrované na mojej webovej stránke. Tieto funkcie ponúka Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu na Instagrame, kliknutím na tlačidlo Instagram môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím profilom na Instagrame. To umožňuje Instagramu priradiť vašu návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu. viem  upozorňujem, že ja ako poskytovateľ stránok neviem o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Instagram využíva.
Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Instagramu  https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ .

Zásady ochrany osobných údajov pre Google Adsense

Táto webová stránka používa Google AdSense, službu na integráciu reklám od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google AdSense používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Google AdSense používa aj takzvané web beacons (neviditeľná grafika). Tieto webové majáky možno použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť týchto stránok.

Informácie generované súbormi cookie a web beacons o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Tieto informácie môže Google postúpiť zmluvným partnerom Google. Google však nezlúči vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré máte uložené.

Inštalácii cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; ja  múdry  Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade môžete v prípade potreby nevyužívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.  

právo na poskytovanie informácií

Máte právo na informácie o údajoch, ktoré sú o vás uložené, o ich pôvode a príjemcovi a o účele ich uloženia.

Fotografické kredity

Fotograf Dieda.xyz | DI Daniela Heiden

bottom of page